Skip to content

Velikonoční předpověď

Jaký bude velikonoční týden? Který den bude nejzajímavější?

A čeho se kdy držet?

Každý rok před Velikonocemi se ladím na všechny apoštoly a vnímám, jak stejně jako andělé nám pomáhají žít napojenější a smysluplnější život. Pomáhají přijmout dar modlitby, otevřít se neuchopitelnému a pochopit význam víry v to, co nás přesahuje. A to pro nás o pro každého, s kým se potkáme. Pokud byste si přáli pomoc apoštolů a jiných svatých, připojte se třeba minutou denně v jejich evokaci.

Každý den do velikonočního pondělí ráno vnímejte přítomnost některého ze svatých. Můžete ho poprosit o pomoc s konkrétním tématem nebo jen vnímat požehnání, které vám přináší. Letos se k jednotlivým dnům hodí nejlépe tito:

Úterý 16. 4. – sv. Jan – Původně byl zámožný, výbušný a ambiciózní. Pak se stal milovaným učedníkem a naučil se cítit lásku a mír v každé chvíli.

Středa 17. 4. – sv. Matouš – Profesí byl výběrčí daní, takže uměl psát. Sepsal jako první Ježíšovo učení. Nakonec zemřel jako mučedník v Etiopii.

Čtvrtek 18. 4. – sv. Bartoloměj – Pocházel ze šlechtické rodiny, po velikonočním zmrtvýchvstání vytvořil Arménskou církev, nakonec ho v Indii stáhli z kůže.

Pátek 19. 4. – sv. Šimon – Než poznal Ježíše, horlivě a agresivně bojoval za čistotu židovské víry. Pak opustil zlost a moc a víru v něj šířil láskou a poutavým kázáním.

Sobota 20. 4. – sv. Ondřej – Představil Ježíši ostatní učedníky, kteří ho přerostli, ale on jim to přál. Je považován za prvního misionáře, skromného a pokorného.

Neděle 21. 4. – sv. Filip – Byl u Ježíšova zázraku nakrmení tisíců věřících z jednoho koše. Vírou překonal svůj pesimismus, tedy uměl mluvit se skeptiky.

Pondělí 22. 4. – sv. Petr – Z rybáře se stala skála víry, rybář duší, vedoucí apoštolů. Zdolal mnoho výzev, na kterých ukázal sílu svého ducha a srdce plné milosrdenství.

 

This Post Has 0 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top

Jaká je vaše životní karta