Skip to content

Závislost na lásce

Tento týden bude jako celá první půlka srpna ve znamení velkých gest a závislosti na lásce. Budeme k sobě vzájemně poměrně vřelí, ale vše bude komplikovat potřeba být milován. Touha po pozornosti a obdivu může stát za kdejakým nedorozuměním a výbuchem.

Pokusme se svou spokojenost nepodmiňovat tím, že nás druzí budou mít rádi. A paradoxně docílíme obojího – spokojenosti i oblíbenosti.

Je velmi osvobozující, když se vaše ego přestane sytit nutností potvrzení a lásky od druhých.

Tento týden máme možnost procítit svou závislost na pozitivní reakci druhých na nás, naše chování a myšlení. Ať už od konkrétních lidí nebo společnosti jako takové. Procítit a pak ji překonat. V týdnu od 30. 7. do 5. 8. vám může pomoci každý den něco jiného.

úterý – Den přicházejících možností a nových výzev, ve kterém si při fyzické aktivitě představujme sebe jako sebevědomé v situacích, které jsme si do teď pamatovali jinak.

středa – Den užívání si klidu, který pomůže přijmout, že vše, co děláme, děláme proto, že to dělat chceme, ne proto, že nás někdo ocení.

čtvrtek – Novoluní, které využijme k meditaci na Lunu, jež nám dává sílu a hloubku, i když nejde vidět. Pomůže nám to vidět lásku i tam, kde jsme ji do té doby nevnímali.

pátek – Den plný dojetí, naděje a povznesení se nad malichernosti, ve kterém uvidíme pomíjivost zbytečného potlesku oproti kráse tvoření hodnot, jež mají přesah.

sobota – Den nutnosti soustředit se na svou cestu, ve kterém si uvědomme, že velkým nás dělá to, co dáme, ne to, co dostaneme. A tak najděme, za co komu zatleskat.

neděle – Den nástrah pro naše ego, ve kterém pomůže na ničem nelpět a uvědomit si mocnou sílu každé své myšlenky a každého slova. A také touhy po čistotě a opravdovosti.

pondělí – Den užívání si péče o sebe, která posílí sebeuvědomění a tím nám dá sílu osvobodit se od všech, jejichž názor byl kdy pro nás důležitý – prostým “No a co”.

This Post Has 0 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top

Jaká je vaše životní karta