Skip to content

Máte nějakou otázku?

Vyzkoušejte odpověď prastaré Knihy proměn, která pomáhá zachytit 64 typických situací, ve kterých můžeš vy nebo váš projekt někdy být.

64 možných stavů vesmíru je v I-tingu vystiženo 64 různými kombinaci šesti čar, tedy hexagramů s vlastní identitou.

Čára plná značí jang, sílu, pevnost, naplnění

Čára přerušovaná značí jin, jemnost, poddajnost

Svou odpověď např. na otázku:

 • Jak to vypadá s…?
 • Co mohu udělat pro…?
 • Jaký bude můj dnešek?

si můžete zjistit díky šesti hodům třemi mincemi nebo s myšlenkou na svou otázku jen kliknout zde. Pak se určitě vraťte a podívejte se na význam daného hexagramu podle jeho čísla.

Pokud budete chtít svůj hexagram uchopit nejen mentálně, ale prožitkem ho podpořit, podívejte se do aplikace Celestial courses na program 64 spirituálních technik. V tomto programu vás čeká ke každému hexagramu video s duchovními technikami, krátkými vedenými meditacemi, spirituálními cvičeními, které vám pomohou zpracovat a využít typ situace, ve které se právě vy nebo váš projekt, oblast života ocitáte.

Systém I-tingu zachycuje celistvost života a v tisících konzultací začnete vidět opakující se archetypální stavy bytostí, vztahů, projektů. A po pár letech začnete vnímat, že na určitý typ situací nejlépe zabírá určitý typ technik, cvičení. Mé dosavadní know how najdete v apce v programu 64 spirituálních technik.

Teď se pojďme podívat na krátké představení jednotlivých hexagramů.

 1. TVOŘENÍ – QIANPropoj se s nespoutanou silou nebes, nech si pomoci vesmírem.
 2. PŘIJETÍ – KUNNech se pokojně vést. Inspiruj se mírností a poddajností země.
 3. ROZENÍ – ZHUNUžívej pomocníků při porodních bolestech. Nejednej lehkovážně.
 4. ZRÁNÍ – MENGSe zkušeným učitelem předejdeš nerozvážnosti mládí. Naber z pramene u hory.
 5. OČEKÁVÁNÍ – XUS důvěrou vyčkej na déšť. Trpělivě a opravdově udrž víru v přicházející.
 6. SVÁR – SONGSečkej, zvažuj první krok. Napětí mlýnských kamenů tvoří osobnost.
 7. VOJSKO – SHIBuď statečný jako moudrý vůdce. S rozvahou důvěřuj řádu kolektivu.
 8. SPOJENÍ – BINeváhej. Jednota a soudržnost. Prozkoumej, jestli jsi dost pevný.
 9. OVLÁDÁNÍ – XIAO CHUZvažuj důležité. Detail drží v šachu a z mraků neprší.
 10. VYKROČENÍ – LU HU WEIRozlišuj slabé a silné. Důstojně a opatrně převezmi odpovědnost.
 11. PROSPERITA – TAIZ míru přichází úspěch. Odlož obyčejné, uvolni místo vznešenému.
 12. ÚPADEK – PIZůstaň pevný v hodnotách a věrný dlouhodobým cílům. Nelpi na cestě.
 13. POSPOLITOST – TONG REN – Zaměř se na společný zájem. Silný vůdce sjednocuje.
 14. SVRCHOVANOST – DA YOUSdílej hojnost. Nezištná síla na správném místě.
 15. SKROMNOST – QIANDíky skromnosti a umírněnosti zdárně dokončíš dílo.
 16. NADŠENÍ – YU – Zapoj pomocníky a vytáhni s vojskem za tím, pro co hoříš. Dej na intuici.
 17. NÁSLEDOVÁNÍ – SUI Z nespokojenosti vytvoř motor. Zvol si dobrý směr a vedení. Vytrvej.
 18. NÁPRAVA – GUBoj starého a nového řádu. Naprav zkažené. Vyrovnej se s minulostí.
 19. PŘIBLÍŽENÍ – LINVyužij vhodný čas k postupu. Díky ohleduplnosti se přibliž k druhým.
 20. POZOROVÁNÍ – GUAN S důvěrou rozjímej a vnímej různé pohledy, kdy a jak moc se angažovat.
 21. PŘEKOUSNUTÍ – SHI HENutná rázná reforma. Překážka musí být včas překonána. Vydrž.
 22. PŮVAB – BI – Půvab spočívající v harmonickém řádu nese úspěch. Objasnění, ne rozhodnutí.
 23. 23. ODPADÁNÍ – BONení dobré pokračovat, základ není pevný, je třeba obdarovat ty pod sebou.
 24. NÁVRAT – FUCykličnost uklidňuje. Je dobré vědět, kam jít. Nepropásni vhodný okamžik.
 25. NEVINNOST – WU WANGUpřímnost umožní jít správnou cestou. Nezdar nesprávného.
 26. PODROBENÍ VELKÉHO – DA CHUVelký pokrok. Podniknout něco velkého upevňuje osobnost.
 27. 27. POTRAVA – YIVěnuj pozornost tomu, čím se sytíš ty i tvé okolí. Buď uměřený v jídle i slovech.
 28. 28. VYTRVALOST – DA GUOVše je příliš zatížené. Připrav se na změny a výjimečná opatření.
 29. PROPADÁNÍ – XI KAN – Překonání hrozícího nebezpečí vynese na povrch tvé ctnosti. Naděje.
 30. ZÁŘENÍ – LI – Úspěch závisí na vytrvalosti. Štěstí na vstřícnosti a udržení harmonie.
 31. PŘITAŽLIVOST – XIAN – Prázdné přitahuje vše. Využij v pravý čas, co přitáhneš-poučení, náklonost.
 32. VYTRVÁNÍ – HENG – Stůj na svém. Neměň svůj způsob ani cíl. Pevnost a pohyb tvoří stálost.
 33. ÚSTUP – DUN – Uchovej si volnost tím, že beze zloby promyšleně ustup malému.
 34. SÍLA VELKÉHO – DA ZHUANG – Přemoci se. Nahromaděné síly a čestnost tvoří dobro všech.
 35. POKROK – JIN – Důvěra a přízeň mocných pomáhají postupnému vzestupu a uznání.
 36. SOUMRAK – MING YI – V nesnázích skryj sílu, splyň s ostatními. Po růstu se zvnitřni.
 37. RODINA – JIA REN – Všechno podstatné začíná uvnitř, v zaujmutí svého místa.
 38. VZDÁLENÍ – KUI – Výjimečnost značí raději skromné plány. Méně harmonie přináší odcizení.
 39. 39. PŘEKÁŽKA – JIAN – Obrať se k sobě, zastav se. Střízlivě zvaž své síly. Najdi si spojence.
 40. UVOLNĚNÍ – XIE – Osvobození od překážek. Pročištění vzduchu. Velkoryse odpusť chyby.
 41. UBÝVÁNÍ – SUN – Soucitem zkroť nároky a případný hněv. Smysluplné ubývání ponechá důvěru.
 42. PŘIDÁNÍ – YI – Využij příznivou dobu pro riskantní dílo. Napodob dokonalé. Spolehni se.
 43. ROZHODNOST – GUAI – Odhodlaně se otevři. Upřímně promluv. Poděl se o zkušenosti a privilegia.
 44. POKUŠENÍ – GOU – Nečekané setkání. Milostné spojení. Mocná žena může odvést pozornost.
 45. 45. SHROMAŽDĚNÍ – CUI – Každé shromáždění potřebuje řád. Usebrání, příprava, předvídání, naděje.
 46. 46. STOUPÁNÍ – SHENG – Pronikavý úspěch a růst. Vrš malé, abys dokázal stvořit velké dílo.
 47. TÍSEŇ – KUNTest vůle. Jdi za svým, i když by tě to mělo vyčerpat. Nemožnost projevit se.
 48. STUDNA – JINGNačerpej a využij společenských prostředků. Nabádej ke vzájemnosti.
 49. PŘEVRAT – GEPřivítej svůj den. Důvěřuj změně, bude přínosem i druhým. Lítost zmizí.
 50. KOTEL – DINGVelký úspěch a naděje. Nový řád, nová moc. Obřadem ucti přesahující.
 51. BOUŘE – ZHENKdo se umí včas bát, bude se pak smát. Buď opatrný. Pohyb. Udrž vzrušení.
 52. STÁNÍ – GEN QI BEISpočiň vyrovnaně a rovně v klidu. Neohlížej se po jiných a nenastane chyba.
 53. PLYNUTÍ – JIANPostupuj postupně, nepodceňuj plán vývoje. Štěstí. Zdokonaluj charakter.
 54. PROVDÁNÍ – GUI MEI – Přes nekonečnost poznej pomíjivé. Čti své stíny a obtíže. Vážný vztah.
 55. HOJNOST – FENGRozvoj, naplnění, blahobyt. Zaháněj smutek jako slunce v poledne. Naděje.
 56. PUTOVÁNÍ – LUPřesycenost, odpoutání. Dej volnost. Vytrvalé putování přináší štěstí.
 57. PRONIKÁNÍ – SUNBez úsilí. Jdi na to jemně, ale pronikni až do podstaty. Potvrď svá rozhodnutí.
 58. RADOST – DUISpojuj přátele k povídání i posunu. Užívej radost a zábavu, která něco tvoří.
 59. ODLOUČENÍ – HUAN – Osamocení, jedinečnost. Stíhej dělat co nejvíc věcí pro dosažení cíle.
 60. OMEZENÍ – JIE – Sevření, soustředění. Uvědom si míru. Omezení nesmí trvat dlouho. Šetři silami.
 61. VNITŘNÍ OPRAVDOVOST – ZHONG FUVnitřní klid a vnější pevnost. Projev autenticitu. Riskuj.
 62. PŘEVAHA MALÉHO – XIAO GUO – Maličkosti rozhodnou. Nejde stále stoupat. Žij pokorně, šetrně.
 63. UKONČENÍ – JI JI – Vše je, jak má být. Připrav se čelit svízeli. Vsaď na vytrvalost. Konec.
 64. NEDOKONČENÍ – WEI JIJe třeba koncentrace v přítomnosti. Neslav předčasně. Dej všemu místo.

Pro svou věštbu klikni s myšlenkou na svou otázku zde.

64 spirituálních technik objednáte vyplnění formuláře níže
Back To Top

Jaká je vaše životní karta