Skip to content

Tantra vede ke získání magické kontroly nad jemnými silami, které neustále oživují lidské nitro i vnější vesmír. Pojďme spolu objevit sílu bohyní, jenž bydlí v jóni každé ženy. Že vám v lůně někdo bydlí a vy o něm nic nevíte? Pojďme to spolu změnit a poznat je a tím i sebe.

Prožití jedinečnosti a posvátnosti 10 bohyní pomáhá žít po všech stránkách naplněný život. Přivítejme postupně každou z nich. A vnímejme, jak ožívají v nás, v naši jóni i v situacích, které nám je pomohou zrcadlit.

Nauka deseti bohyní Dasa Maha Vidya vychází z tantrismu, kde je těchto 10 bohyní kosmickým zpodobněním nejvyšší ženské energie. 10 bohyní nám ukazují způsob, jak překročit sféru obvyklého poznání, aby nás uvedly do mysterií věčnosti a nekonečna.

10 bohyní je jako 10 kosmických mocností vyjadřujících nekonečnou různorodost. Každá z nich má pevně stanovené vlastnosti a každou se spolu skutečně staneme a zakusíme v sobě veškeré její projevy. Všechny jako celek reprezentují úplnou duchovní nauku.

Tento kurz vychází z učení, předávaného z Mistra na žáka v linii mého duchovního učitele Naga Jahry. Jde o tajnou nauku, která si vás v tuto chvíli našla.

Hloubka prožitků závisí jen na vás, na tom, jak otevřeně a aktivně budete uvedená cvičení zapojovat do svého života. Evokování některé z bohyní bude pro vás možná silnější než jiné. To je úplně v pořádku. Ve výsledku budete na konci kurzu cítit, kdy a jak kterou bohyni aktivovat, aby vaše intimita naplňovala vše nitro tak, jak to je jen možné.

Milostná touha je odrazem hluboké duchovní potřeby prožít jednotu a úplnou intimitu.

V kurzu 10 tantrických bohyní vás čeká 24 lekcí a 10 zpětných vazeb v průběhu 8 měsíců. Každou bohyni uvítáme nejprve přibližně půlhodinovým videem s pracovním listem, ve kterém najdete zápisky, několik inspirací a mandalu patřící dané bohyni. Tu si můžete při dívání na video vybarvovat. Další týden si vždy danou bohyni prožijeme ještě přes mp3 vedenou vizualizaci, kterou si můžete pouštět každý den pro hlubší zážitek s danou obyvatelkou vaší jóni. Třetí týden s danou bohyní vždy máte možnost poslat autorce a průvodkyni kurzu hlasovou zprávu o tom, co vám bohyně přinesla a jaké vyvolala dotazy. Ona vám opět hlasovou zprávou odpoví. Na konec kurzu najdeme každý svou favoritku a naučíme se evokovat v jóni vždy tu bohyni, kterou budeme zrovna potřebovat.

Objednejte si kurz 10 tantrických bohyní a dobrodružná cesta do hlubiny vaší ženskosti může začít.

Back To Top

Jaká je vaše životní karta