Skip to content

Osudová karta Svět

Objednávka

Studenti říkají:

Eduše Dostálová

Na kurzech Petry Černé prožívám své uaauu okamžiky. Ten moment poznání, chvilkové splynutí s vesmírem, uklidnění sama v sobě, je prostě nezapomenutelný. A takovéto uaauu momenty jsem zažívala u výkladu většiny karet. Jsou teď pro mě mnohem osobnější a díky vlastnímu prožitku dané karty vím, jaké pocity budu ten den mít či jak bych v nějaké karmické situaci mohla reagovat.

Katka Havlásková

Tarot vnímám jako zprostředkovatele informací, které by se k nám jinou cestou nedostali. V každodenním životě nás naučí vnímat hloubku věcí, které se nám dějí, všímat si jedinečnosti každého dne. Jsou skvělým pomocníkem při rozhodování. Ať už se jedná o závažné situace nebo výběr nové pohovky do obýváku. Jsem moc ráda za to, že jsem pod vedením Petry Černé měla možnost uchopit karty prožitkovou formou a seznámit je s jejich výkladem laskavým a neotřelým způsobem. Přeji všem, aby skrze práci s karmou zažili úlevu a radost z posunu.

Irena Daňková

Jako tvrdošíjný logik, pragmatik, analytik a systematik považuji pro sebe za nejnáročnější, a tím i nejvýznamnější, změnu to, že Petřiny lekce probíhají především prožitkově. Bylo pro mě zásadním životním rozhodnutím překonat zažitý zvyk a potřebu “všechno si zapsat”. Udělat si haldu poznámek, které jsem v životě v žádném předchozím kursu nebo vzdělávání nikdy po sobě nejen nepoužila, ale ani nečetla. A tak jsem se pro mnoho lekcí rozhodla jen tak tam “být” a nechat vše na sebe působit. Vlastní poznámky, ke kterým bych se mohla vracet a čerpat z nich, nemám. Hluboké, důležité prožitky ano. A zpětně vím, že poznámky by mi odvahu jít a zažít ten magický okamžik, kdy někomu vykládáte o jeho karmě, určitě nezajistily. Cítím, jak ke mně Tarot promlouvá.

Back To Top

Jaká je vaše životní karta