Skip to content

Ozvěny nitra aneb Vizualizace pro každý den

Někdy potřebuje člověk povzbudit, jindy zklidnit či se přenést do jiného světa. Příjemnou pomocí vám v tom mohou být OZVĚNY NITRA, vizualizace vedené do hudby. Jde asi o dvouminutové vizualizace odpovídající kartám velké arkány.

Pokud si ráno vytahujete kartu, doporučuji pustit si klidně několikrát za sebou vizualizaci, která odpovídá dané kartě. Své nitro tak dokonale naladíte na to, co vás v ten den čeká. Energie, kterou jsem vložila do jednotlivých vizualizací, bude pak celý den doznívat ve vašem nitru.

0 Poutník – Být spontánností
1 Mág – Žít svůj potenciál
2 Velekněžka – Být pilířem
3 Císařovna – Otevřít se hojnosti
4 Císař – Dokázat velké věci
5 Velekněz – Energetické zákony
6 Milenci – Najít lásku
7 Vůz – Jít svou cestou
8 Spravedlnost – Správná reakce
9 Poustevník – Mít se rád
10 Kolo štěstí – Zvítězit nad stereotypem

11 Síla – Odměnou je růst
12 Viselec – Nežít jen light verzi života
13 Smrt – Smíření ukončuje tlaky
14 Umění – Tvořit je výhra
15 Ďábel – Odmítání dogmat
16 Vůz – Co stojí za to?
17 Hvězda – Odhodit okovy
18 Měsíc – Léčba rodové linie
19 Slunce – Všechno štěstí světa
20 Soud – Mimo čas
21 Svět – Duše bez limitů

Back To Top

Jaká je vaše životní karta