Skip to content

Jako tvrdošíjný logik, pragmatik, analytik a systematik považuji pro sebe za nejnáročnější, a tím i nejvýznamnější, změnu to, že Petřiny lekce probíhají především prožitkově. Bylo pro mě zásadním životním rozhodnutím překonat zažitý zvyk a potřebu “všechno si zapsat”. Udělat si haldu poznámek, které jsem v životě v žádném předchozím kursu nebo vzdělávání nikdy po sobě nejen nepoužila, ale ani nečetla. A tak jsem se pro mnoho lekcí rozhodla jen tak tam “být” a nechat vše na sebe působit. Vlastní poznámky, ke kterým bych se mohla vracet a čerpat z nich, nemám. Hluboké, důležité prožitky ano. A zpětně vím, že poznámky by mi odvahu jít a zažít ten magický okamžik, kdy někomu vykládáte o jeho karmě, určitě nezajistily. Cítím, jak ke mně Tarot promlouvá.

Back To Top